Preventie en behandeling

Preventie

Net als u, zien ook wij liever gezonde dan zieke dieren. Daarom bekijken we graag samen hoe ziekte voorkomen kan worden. Wij kunnen bijvoorbeeld meedenken over de huisvesting van de runderen in de stal, de samenstelling van het voer, de kwaliteit van het drinkwater, maatregelen om infecties aan het uier en beenwerk te voorkomen, en vaccinaties ter bescherming tegen besmettelijke dierziekten.

Daarnaast speelt de begeleiding van de vruchtbaarheid op het bedrijf een zeer belangrijke rol. Want als er geen kalf geboren wordt, produceert de koe ook geen melk. Ook nemen wij regelmatig bloed- en mestmonsters mee naar ons laboratorium om te analyseren. Zo streven wij, samen met u, naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering.


Behandeling

Heeft u toch te maken met een ziek dier, dan behandelen we het op maat. We schrijven de juiste medicijnen voor aan de hand van een jaarlijks herzien bedrijfseigen behandelplan. Antibiotica gebruiken we zoveel mogelijk beperkt, ook om resistentie te voorkomen.

Natuurlijk voeren we ook operaties uit. De meest voorkomende operatie is de keizersnede. Daarnaast worden koeien af en toe geopereerd aan de kanteling van de lebmaag.