Landbouwhuisdieren

Koe in het weiland
Of u nu een veehouder bent of een hobbydierenhouder, u wilt het beste voor uw runderen, schapen of geiten. Wij helpen niet alleen om uw dieren gezond te houden en te behandelen als ze ziek zijn, maar ook om voedselveiligheid te waarborgen. Wat u levert als veehouder aan de voedselketen moet immers veilig en gezond zijn voor mensen.


Runderen

Onze geborgde rundveedierenartsen en vleeskalverendierenarts zijn al jarenlang betrokken bij zo’n 50 melkvee- en 35 overige rundveebedrijven in de Bommelerwaard. Wij begeleiden en adviseren over de vruchtbaarheid van de dieren, uiergezondheid, voeding, klauwgezondheid en opfok van het jongvee. Uiteraard voldoen we aan de eisen zoals gesteld in het reglement geborgde rundveedierenarts. Hierop worden we jaarlijks getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsinstelling. Uiteraard staan wij 24/7 voor u en uw dieren klaar.


Preventie

Net als u, zien ook wij liever gezonde dan zieke dieren. Daarom bekijken we graag samen hoe ziekte voorkomen kan worden. Wij kunnen bijvoorbeeld meedenken over de huisvesting van de runderen in de stal, de samenstelling van het voer, de kwaliteit van het drinkwater, maatregelen om infecties aan het uier en beenwerk te voorkomen, en vaccinaties ter bescherming tegen besmettelijke dierziekten.

Daarnaast speelt de begeleiding van de vruchtbaarheid op het bedrijf een zeer belangrijke rol. Want als er geen kalf geboren wordt, produceert de koe ook geen melk. Ook nemen wij regelmatig bloed- en mestmonsters mee naar ons laboratorium om te analyseren. Zo streven wij, samen met u, naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering.


Behandeling

Heeft u toch te maken met een ziek dier, dan behandelen we het op maat. We schrijven de juiste medicijnen voor aan de hand van een jaarlijks herzien bedrijfseigen behandelplan. Antibiotica gebruiken we zoveel mogelijk beperkt, ook om resistentie te voorkomen.

Natuurlijk voeren we ook operaties uit. De meest voorkomende operatie is de keizersnede. Daarnaast worden koeien af en toe geopereerd aan de kanteling van de lebmaag.


Schapen en geiten

Dagelijks, 24 uur per dag en 7 dagen per week, voeren wij eerstelijns werkzaamheden uit voor schapen en geiten. Voor preventieve behandelingen, of als u een ziek of gewond dier heeft. Ook als we een schaap of geit moeten helpen bij de bevalling, staan we altijd klaar. Zo dragen we zorg voor de gezondheid van elk dier. Van particuliere houders en kinderboerderijen tot beroepsmatige veehouders.


Preventie en behandeling

Door dieren te vaccineren, kunnen we voorkomen dat ze ziek worden. Dat is maatwerk. Het is belangrijk om alleen iets toe te dienen, als daar aanleiding toe is. Vermoed u bijvoorbeeld maagdarmwormen, dan is mestonderzoek een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of bestrijding noodzakelijk is. Afhankelijk van het type worm, de hoeveelheid eieren en de omstandigheden waarin de dieren worden gehouden, geven wij u een ontwormadvies op maat.
Ook bij andere (mogelijke) ziekten adviseren wij u uiteraard op maat over preventie en behandelingen.

Meer weten over ziekten en preventie bij schapen en geiten?