Privacy en Cookie Beleid

Bij Dierenartsenpraktijk Zaltbommel doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit Privacy & Cookie beleid beschrijft hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor onze diensten, website en overige online kanalen in het beheer van Dierenartsenpraktijk Zaltbommel.
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van onze website. Zo kunnen wij u een betere online ervaring bieden als u onze website bezoekt en kunnen wij onze website verder verbeteren.

Wij maken gebruik van twee verschillende cookietypes op onze website:
 • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Zij worden altijd geplaatst;
 • Analytische cookies Deze cookies houden uw gebruik van onze website bij, bijvoorbeeld welke pagina’s u bekijkt;

Contactgegevens
Dierenartsenpraktijk Zaltbommel
Nieuwe Tijningen 8
5301 DA Zaltbommel
Telefoon: 0418-512009
Email: dierenartsen@dapzaltbommel.nl
Website: www.dapzaltbommel.nl


Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Dierenartsenpraktijk Zaltbommel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  U kunt deze informatie aan ons verstrekken door met ons te communiceren per telefoon, e-mail, persoonlijk in onze praktijk of spreekkamer, door de formulieren op onze website in te vullen of anderszins.


Gegevens die u aan ons verstrekt
Dierenartsenpraktijk Zaltbommel gebruikt deze gegevens voor de volgende doelen:
 • Om aan onze verplichtingen te voldoen die zijn voortgekomen uit overeenkomst die wij met u hebben gesloten en om u de diensten, informatie en producten te verschaffen die u van ons vraagt;
 • Om u te voorzien van informatie over onze diensten of producten waarvan wij denken dat u hierin bent geïnteresseerd of geselecteerde derden toestemming geven om dit te doen;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;  

Informatie die wij over u verzamelen
Voor elk bezoek aan onze website worden automatisch de volgende gegevens verzameld:  
 • Technische gegevens, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform;
 • Gegevens over uw bezoek, waaronder de URL naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s en verlaten daarvan;
 • Informatie die wij ontvangen van derden en andere bronnen om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en veilig is;
 • Wij kunnen informatie ontvangen van betalingsbedrijven om betalingen te beheren, als onderdeel van het uitvoeren van onze overeenkomst met u;

Gegevens die wij over u kunnen ontvangen
Wij kunnen informatie ontvangen van derden waar wij een nauwe samenwerking mee hebben (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners voor technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, statistische leveranciers, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus en dierenartsen) en kunnen wij gegevens over u van hen ontvangen.


Dierenartsenpraktijk Zaltbommel gebruikt deze gegevens voor:
 • Om onze website te beheren en verbeteren en om te bewerkstelligen dat de inhoud op de meest efficiënte wijze wordt getoond voor u en uw computer;
 • Voor interne operaties zoals het oplossen van problemen, data-analyse en statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van onze dienstverlening, wanneer u dat wenst;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • Analytics en zoekmachine-providers die ons ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website;
 • Gegevens die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt en de informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals bovenstaand beschreven, afhankelijk van het soort gegevens dat wij ontvangen;
 • Wettelijke basis: Wij verwerken deze informatie omdat het in ons legitieme belang is om dit te doen, om diensten aan u te kunnen leveren, of met uw toestemming;
 • Wettelijke basis: Wij kunnen bovenstaande gegevens ook gebruiken om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen, of om juridisch advies in te winnen of een vordering te verdedigen;

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenartsenpraktijk Zaltbommel verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Zaltbommel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Toegang tot informatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Zaltbommel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens naar derden of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenartsen@dapzaltbommel.nl.


Beveiliging van uw persoonsgegevens en uw rechten
Dierenartsenpraktijk Zaltbommel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers.
Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet geheel veilig. Alhoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website zijn verzonden niet garanderen. Het verzenden van gegevens is voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, houden wij ons aan veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Onze website kan links bevatten naar en van websites van derden. Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende website voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u akkoord met deze manier van overdracht, opslag of verwerking.


Wijzigingen in onze Privacy & Cookie Beleid
Indien wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in onze Privacy en Cookie Beleid, publiceren wij de wijzigingen op deze pagina en zo nodig wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Wij willen u vragen om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen.  


Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy & Cookie Beleid kunt u richten aan: dierenartsen@dapzaltbommel.nl.