Runderen

Onze geborgde rundveedierenartsen en vleeskalverendierenarts zijn al jarenlang betrokken bij zo’n 50 melkvee- en 35 overige rundveebedrijven in de Bommelerwaard. Wij begeleiden en adviseren over de vruchtbaarheid van de dieren, uiergezondheid, voeding, klauwgezondheid en opfok van het jongvee. Uiteraard voldoen we aan de eisen zoals gesteld in het reglement geborgde rundveedierenarts. Hierop worden we jaarlijks getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsinstelling. Uiteraard staan wij 24/7 voor u en uw dieren klaar.