Preventie en behandeling

Door dieren te vaccineren, kunnen we voorkomen dat ze ziek worden. Dat is maatwerk. Het is belangrijk om alleen iets toe te dienen, als daar aanleiding toe is. Vermoed u bijvoorbeeld maagdarmwormen, dan is mestonderzoek een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of bestrijding noodzakelijk is. Afhankelijk van het type worm, de hoeveelheid eieren en de omstandigheden waarin de dieren worden gehouden, geven wij u een ontwormadvies op maat.
Ook bij andere (mogelijke) ziekten adviseren wij u uiteraard op maat over preventie en behandelingen.

Meer weten over ziekten en preventie bij schapen en geiten?