Maak hieronder uw keuze

Dierenartsenpraktijk Zaltbommel

Nieuwe Tijningen 8
5301 DA Zaltbommel
dierenartsen@dapzaltbommel.nl
Telefoon: 0418 - 512009
Fax: 0418 - 540572
algemeen facebook

Landbouwhuisdieren

Rund

Binnen dierenartsenpraktijk Zaltbommel zijn 2 geborgde rundveedierenartsen werkzaam. Zij houden zich bezig met de begeleiding van zo’n 50 melkvee en 35 overige rundveebedrijven in de Bommelerwaard. Deze rundveedierenartsen  voldoen aan de eisen zoals gesteld in het reglement geborgde rundveedierenarts en worden jaarlijks hierop getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsinstelling . Een van de geborgde rundveedierenartsen is tevens geborgde vleeskalverendierenarts. Beide dierenartsen hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van rundveehouderijbedrijven op het gebied van vruchtbaarheid, uiergezondheid, voeding, klauwgezondheid en opfok van het jongvee.

Bij de behandeling van zieke dieren wordt er gekozen voor de juiste medicijnen aan de hand van een jaarlijks herzien bedrijfseigen behandelplan. Met het oog op minder gebruik van antibiotica bij rundvee en de resistentieproblematiek van bepaalde bacteriën binnen de humane geneeskunde worden er verantwoorde keuzes gemaakt.
Naast de behandeling van zieke dieren besteden de rundveedierenartsen steeds meer aandacht aan preventieve diergeneeskunde. Kortom: wat kunnen wij, als dierenartsen, samen met de veehouder  doen om te voorkomen dat een dier ziek wordt. Dit is een heel belangrijk onderdeel van onze zorg. Ook wij zien veel liever gezonde dieren in plaats van zieke dieren!

Dierenartsenpraktijk Zaltbommel behandeling rundvee en melkvee

Bij deze preventieve zorg adviseren de dierenartsen de veehouder onder meer over de huisvesting van de runderen in de stal, de kwaliteit en samenstelling van het voer, de kwaliteit van het drinkwater, maatregelen om infecties aan het uier en beenwerk te voorkomen en vaccinaties ter bescherming tegen besmettelijke dierziekten om zo de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarnaast speelt de begeleiding van de vruchtbaarheid op het bedrijf een zeer belangrijke rol, want als er geen kalf geboren wordt produceert de koe ook geen melk. Ook nemen wij regelmatig bloed- en mestmonsters mee naar ons laboratorium om deze te analyseren. Zo streven wij, samen met de veehouder, naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering.

Natuurlijk voeren de dierenartsen ook operaties uit op de rundveepraktijken. De meest voorkomende operatie is de keizersnede waarvan er door Dierenartsenpraktijk Zaltbommel jaarlijks zo’n 160 – 170 worden uitgevoerd. Daarnaast worden koeien af en toe geopereerd aan de kanteling van de lebmaag. De meest voorkomende operatie bij kalveren is het herstellen van een navelbreuk.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn in betere veterinaire zorg voor uw dieren en uw bedrijf, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen over wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen? Neem contact met ons op.

Dierenartsenpraktijk Zaltbommel behandeling rundvee en melkvee